Bild som beskriver hur man reducerar ett system på Bomben